Configurator

KANGOO

  • LIMITED#2

    vanaf 18.025 € *
    Aanbevolen catalogusprijs BTWi
    Uitrustingen:
    • Manuele airconditioning

Wettelijke vermeldingen: Alles is in het werk gesteld om de inhoud van deze configurator nauwkeurig en up-to-date te houden. In het kader van het beleid inzake continue verbetering van zijn producten, behoudt Renault zich het recht voor om op welk moment ook wijzigingen aan te brengen aan de beschreven en afgebeelde specificaties, wagens en accessoires. De verdelers worden zo spoedig mogelijk over deze wijzigingen op de hoogte gebracht. Afhankelijk van het land van verkoop kunnen versies verschillen. Ook zijn bepaalde uitrustingen mogelijk niet beschikbaar (standaard, als optie of als accessoire). Neem contact op met je lokale verdeler voor de meest recente informatie. Omwille vanDoor technische beperkingen kunnen de kleuren die deze configurator weergeeft, enigszins verschillen van de werkelijke koetswerkkleuren of binnenafwerkingeninterieurafwerkingen. De weergegeven beelden zijn niet bindend. Alle rechten voorbehouden.