* Het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gehomologeerd conform een standaard- en gereglementeerde methode. Deze is identiek voor alle constructeurs en laat toe de wagens onderling te vergelijken. Het reële verbruik hangt af van de gebruiksomstandigheden van de wagen, de uitrusting en de rijstijl van de bestuurder.