* Homologatieprocedure loopt.

** Verbruik en uitstoot gehomologeerd volgens de geldende regelgeving.