Financiële verzekeringen voor wagens

Financiële verzekeringen voor wagens

Bescherm je investering en ontdek onze diensten op het vlak van financiering. Jouw investering wordt beschermd en je bent gerust.

De “comfort”-oplossingen om je te wapenen tegen alle uitdagingen op de baan!

Financiële verzekering voor wagens - Renault

Schuldsaldoverzekering

Bescherm jezelf tegen tegenslag

Schuldsaldoverzekering verzekert je tijdens de volledige duur van je financieringscontract:

 

  • De afsluiting van je financiering in geval van totale en blijvende invaliditeit of overlijden, met uitzondering van het ballonkrediet.*
  • De tenlasteneming van de maandaflossingen in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

 

* Onder voorbehoud van aanvaarding van je dossier door AlphaCredit S.A. (Ontlener), Warandeberg 8C, 1000 Brussel.

*De verzekering AlphaCredit Protection, van Cardif Assurance Vie (verzekeringsonderneming naar Frans recht, met haar zetel te Boulevard Haussmann 1, F-75009 Parijs, met Belgisch bijkantoor te Montagne du Parc 8 Bte 2 1000 Brussel, KBO-nr.: BE 0435.018.274, BNB nr.: 979), is een collectieve levensverzekeringsovereenkomst, aangegaan door AlphaCredit (Warandeberg 8 Bte 3, 1000 Brussel, FSMA 022051 A, KBO-nr. BE 0445.781.316, verbonden verzekeringsagent van Cardif Assurance Vie), waartoe je kan toetreden tot uiterlijk 90 dagen na het uitbetalen van de fondsen. De verzekering voorziet in een terugbetaling van het verschuldigde schuldsaldo van het krediet in geval van overlijden of definitieve invaliditeit en in de betaling van de maandelijkse kredietaflossing in geval van volledige arbeidsongeschiktheid. Voornaamste uitsluitingen: zelfmoord binnen het eerste jaar (waarborg overlijden en definitieve invaliditeit), psychische stoornissen (waarborg invaliditeit en arbeidsongeschiktheid). AlphaCredit Protection heeft een duurtijd die samenloopt met de duurtijd van het krediet, en valt onder het Belgische recht. De berekening van jouw premie kan worden aangevraagd via ac.customer@alphacredit.be. De informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze webpagina. Een eventuele vraag tot toetreding tot deze verzekering kan je sturen naar ac.customer@alphacredit.be. AlphaCredit en Cardif Assurance Vie behouden zich het recht voor om de toetreding tot de verzekering te weigeren. Je kan eventuele klachten richten tot klachtenbeheer@cardif.be of, indien de door de verzekeraar aangeboden oplossing je niet bevalt, tot info@ombudsman.as. Je kan deze toetreding kosteloos annuleren, binnen de 30 dagen, door een brief te sturen naar AlphaCredit. Deze webpagina, met AlphaCredit als verantwoordelijke uitgever, is een vorm van publiciteit.

Renault - JOB Protection Verzekeringen

Jobverlies verzekering

Je bent volledig beschermd bij verlies van je baan

Onze jobverlies verzekering beschermt je als je ongewild je baan verliest.

 

Wij zorgen voor je maandelijkse aflossingen in deze moeilijke periode zodat jij je op belangrijkere zaken kan concentreren.

*De Jobverlies verzekering, van Cardif Assurances Risques Divers (verzekeringsonderneming naar Frans recht, met haar zetel te Boulevard Haussmann 1, F-75009 Parijs, met Belgisch bijkantoor te Montagne du Parc 8 Bte 2 1000 Brussel, KBO nr. : BE 0435.025.994 BNB nr. : 978), is een collectieve verzekeringsovereenkomst, aangegaan door AlphaCredit (Warandeberg 8 Bte 3, 1000 Brussel, FSMA 022051 A, RPM BE 0445.781.316, verbonden verzekeringsagent van Cardif Assurances Risques Divers), waartoe u kan toetreden tot uiterlijk 60 dagen na het uitbetalen van de fondsen. De verzekering voorziet in de betaling van de maandelijkse kredietaflossing in geval van onvrijwillige werkloosheid gedurende 12 maanden maximum. Voornaamste uitsluitingen: zware fout, einde van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. JOB Protection heeft een duurtijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging, , en valt onder het Belgische recht. De berekening van uw premie is beschikbaar op aanvraag via ac.customer@alphacredit.be, de informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze webpagina. Een eventuele vraag tot toetreding tot deze verzekering kunt u verzenden naar ac.customer@alphacredit.be. AlphaCredit en Cardif Assurances Risques Divers, behouden zich het recht de toetreding tot de verzekering te weigeren. Eventuele klachten kan u bezorgen aan klachtenbeheer@cardif.be of, indien de door de verzekeraar aangeboden oplossing u niet bevalt, info@ombudsman.as. U kan deze toetreding kosteloos annuleren, binnen de 30 dagen, door een schrijven aan AlphaCredit. Deze webpagina, met AlphaCredit als verantwoordelijke uitgever, is publiciteit.

Renault - Schuldsaldoverzekering

Verzekering financieele verlies

Geen paniek, zelfs niet bij een total loss van je wagen

Verzekering financieele verlies is een eenvoudig en voordelig middel om je te beschermen tegen de gevolgen van total loss of diefstal van je voertuig.*

 

Afhankelijk van het jaar van het schadegeval krijg je tot 40% van het geleende kapitaal terug:

 

  • 1e jaar van de financiering: 25% van het geleende bedrag.
  • 2e jaar van de financiering: 30% van het geleende bedrag.
  • 3e jaar van de financiering: 35% van het geleende bedrag.
  • van het 4e tot 5e jaar van de financiering: 40% van het geleende bedrag.

 

Met Verzekering financieele verlies ben je dus beschermd tegen de waardedaling van de wagen en het verlies aan mobiliteit door total loss, diefstal of brand van je wagen.

 

* Onder voorbehoud van aanvaarding van je dossier door AlphaCredit S.A. (Ontlener), Warandeberg 8C, 1000 Brussel.

*De Verzekering financieele verlies, van Cardif Assurances Risques Divers (verzekeringsonderneming naar Frans recht, met haar zetel te Boulevard Haussmann 1, F-75009 Parijs, met Belgisch bijkantoor te Montagne du Parc 8 Bte 2 1000 Brussel, KBO-nr.: BE 0435.025.994, BNB-nr.: 978), is een collectieve verzekeringsovereenkomst, aangegaan door AlphaCredit (Warandeberg 8 Bte 3, 1000 Brussel, FSMA 022051 A, KBO-nr. BE 0445.781.316, verbonden verzekeringsagent van Cardif Assurances Risques Divers), waartoe je kan toetreden tot uiterlijk 60 dagen na het uitbetalen van de fondsen. De verzekering voorziet in de betaling van een vergoeding in geval van total loss of diefstal van het verzekerde voertuig. Voornaamste uitsluitingen: opzettelijke daad, deelname aan een wedstrijd. Extra Protection heeft een duurtijd van 1 jaar die stilzwijgend wordt verlengd en valt onder het Belgische recht. De berekening van jouw premie kan worden aangevraagd via ac.customer@alphacredit.be. De informatiefiche en de algemene voorwaarden zijn beschikbaar op deze webpagina. Een eventuele vraag tot toetreding tot deze verzekering kan je sturen naar ac.customer@alphacredit.be. AlphaCredit en Cardif Assurance Risques Divers behouden zich het recht voor om de toetreding tot de verzekering te weigeren. Je kan eventuele klachten richten tot klachtenbeheer@cardif.be of, indien de door de verzekeraar aangeboden oplossing je niet bevalt, tot info@ombudsman.as. Je kan deze toetreding kosteloos annuleren, binnen de 30 dagen, door een brief te sturen naar AlphaCredit. Deze webpagina, met AlphaCredit als verantwoordelijke uitgever, is een vorm van publiciteit.

Ontdek onze andere diensten

Financieringsoplossingen | Renault

Financiering

onze financieringsoplossingen

financier je wagen
Renault - Garantie-uitbreiding

Renault Service

garantie-uitbreiding

ontdek al onze formules