Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website

Renault België Luxemburg nv (hierna 'Renault België Luxemburg' «of 'RBL' genoemd) »stelt de website renault.be (Renault ©België Luxemburg 2019) ter beschikking van zijn gebruikers voor hun persoonlijke informatie. Het gebruik van de website is onderworpen aan de naleving van de geldende Algemene Voorwaarden die hieronder worden vermeld, alsook aan de naleving van alle toepasselijke regelgevingen.

 

Door je bezoek aan en gebruik van deze website verklaar je je zonder voorbehoud akkoord met de Algemene Voorwaarden, die voorrang hebben op elk ander akkoord dat je mogelijk hebt met Renault België Luxemburg of de leden van het commerciële netwerk.

 

Identificatie van de importeur/adverteerder:
Renault België Luxemburg nv
Bergensesteenweg 281
1070 Brussel België
Tel: 02/334.76.11

 

Toezichthoudende autoriteit:
Algemene Directie Economische Inspectie North Gate III Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel °Ondernemingsnummer: 0314.595.348. http://economie.fgov.be

 

Maatschappelijke zetel:
Bergensesteenweg 281
1070 Brussel België


HRB: 10.800


Btw: BE 403 463 679


Ondernemingsnummer:
0403 463 679 RPR Brussel

 

Publicatiedirecteur: Guillaume Lemercier

 

Deze website is uitgegeven door: Renault België Luxemburg nv

Klantendienst:

Tel : 02/370.64.61