Nieuwe aanduidingen

Nieuwe diesel- en benzinemotoren

Renault Bleu dCi-dieselmotor

BLUE DCI-DIESELMOTOREN

Om de uitstoot van vervuilende stoffen te verlagen, zijn de nieuwe Blue dCi-dieselmotoren uitgerust met een SCR* (selectieve katalytische reductie) die werkt met AdBlue®. Deze technologie zet de stikstofoxiden (NOx) van dieselmotoren continu om in onschadelijke gassen (waterdamp en stikstof).

Deze in alle situaties efficiënte technologie heeft geen impact op de prestaties van de Blue dCi-motoren. Dankzij het gebruik ervan kan voldaan worden aan de strengere normen.

 

De voordelen

 

AdBlue®, dat bestaat uit 32,5% puur ureum en 67,5% gedemineraliseerd water, is een kleurloze en niet-giftige waterachtige oplossing.

AdBlue® is beschikbaar in de meeste tankstations.

Je wagen zal je verwittigen wanneer je de AdBlue®-tank moet bijvullen.

Een volle tank AdBlue® volstaat voor 6 tot 8 volle tanks** brandstof.

 

Info

 

AdBlue® moet puur gebruikt worden.

Het heeft een eigen tank die via dezelfde klep van de diesel, of een eigen klep, vlot toegankelijk is.

De dieseltank mag niet met AdBlue® gevuld worden en omgekeerd.

Als je je vergist, mag je de motor niet starten om het SCR-systeem niet te beschadigen.

Renault-roetfilter

BENZINEMOTOREN MET EEN ROETFILTER

Om de uitstoot van partikels te beperken, beschikken de nieuwe benzinemotoren met directe injectie voortaan over een roetfilter (GPF) ter hoogte van de uitlaat.

Deze technologie verwijdert partikels uit het uitlaatgas en vangt ze op in een microporeuze honingraatstructuur. Vervolgens worden ze verbrand via een automatische en zeer regelmatige regeneratie.

Bovendien zet de chemische reactie de stikstofoxiden (NOx), de koolstofmonoxide (CO) en onverbrande koolwaterstoffen (HC) voortdurend om in koolstofdioxide (CO2) en onschadelijke gassen, waterdamp (H2O) en stikstof (N2).

Het gamma van benzinemotoren die met deze technologie zijn uitgerust, heet TCe GPF.

 

De voordelen

 

De roetfilter vergt geen onderhoud.

Hij heeft geen impact op het rijgedrag van je wagen.

Verder heeft hij geen invloed op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

(*) Bij de selectieve katalytische reductie wordt ammoniak (NH3) afkomstig van de AdBlue® in de katalysator geïnjecteerd. De chemische reactie die dan ontstaat, zet de stikstofoxiden (NOx) om in niet-vervuilende gassen (waterdamp en stikstof).

 

(**) De consumptie van AdBlue® is afhankelijk van de gebruikscondities van het voertuig, de uitrustingen en rijstijl. Het volume van de AdBlue®-tank is afhankelijk van het model. Doorgaans is die 15 tot 20 l.

Renault-homologatietest

De nieuwe WLTP-homologatietest

Deze reglementering sluit dichter aan bij het werkelijke rijgedrag en het dagelijkse verbruik.