Inleiding tot de nieuwe reglementeringen

Maak je leven mooier met "Zero Emissions" voor iedereen

concept

Onze belofte

Bij Renault willen wij je leven vereenvoudigen en mooier maken. Wij stellen al verschillende decennia’s op rij alles in het werk om je voertuigen te kunnen aanbieden die minder verbruiken en minder vervuilend zijn.

 

Wij zijn betrokken bij de vermindering van de ecologische impact van onze voertuigen op het milieu. Dankzij onze E-Tech 100% electric-technologie, zijn wij de pioniers op het vlak van duurzame mobiliteit voor iedereen.

 

De reglementeringen evolueren en wij spelen hierop in. Dat begint bij de integratie van de nieuwe geharmoniseerde wereldwijde testprocedure voor particuliere en lichte bedrijfswagens (in het Engels WLTP, Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Met dit nieuwe protocol krijgen consumenten toegang tot gegevens over brandstofverbruik en de uitstoot van vervuilende stoffen die veel dichter aanleunen bij het dagelijkse gebruik van hun wagen. 

 

De veranderingen in de reglementering

Logo Renault Group

De veranderingen in de reglementering begrijpen: WLTP en RDE

WLTP ging op 1 september 2017 van kracht en vervangt op progressieve wijze het NEDC (New European Driving Cycle). Aan dit nieuwe protocol wordt een tweede toegevoegd, dat RDE (Real Driving Emissions) wordt genoemd. Deze leveren resultaten op m.b.t. het verbruik en de uitstoot die dichter aanleunen bij je dagelijkse gebruik. Ontdek ze hier.

 

**NEDC New European Driving Cycle
***RDE, Real Driving Emissions

Wat is een certificeringsprotocol?

Dit is een reeks van verplichte testen die de reglementaire conformiteit van alle nieuwe wagens op de markt certificeren. Het doel bestaat erin na te gaan of alle wagens voldoen aan de normen voor de uitstoot van vervuilende stoffen, samen antivervuilingsnormen genoemd. Momenteel is de Euro6-norm van kracht.

 

De testen worden in een laboratorium uitgevoerd door onafhankelijke instellingen (bijv. in Frankrijk door UTAC). Deze testen zijn gebaseerd op gestandaardiseerde rijcycli (duur, snelheid, uitrusting, temperatuur, enz.) en meten de uitstoot van vervuilende stoffen en CO2 en het brandstofverbruik voor wagens met een verbrandingsmotor. Aan de hand van deze metingen kunnen modellen van verschillende fabrikanten worden vergeleken. Deze gegevens worden momenteel gepubliceerd in brochures of commerciële websites van fabrikanten.

Van NEDC naar WLTP

Voor september 2017 was het homologatieprotocol NEDC, de referentie sinds de jaren negentig, van kracht. Dat was echter verouderd omdat het geen rekening hield met de evoluties in de automobielsector. Het WLTP-protocol vervangt dus geleidelijk aan NEDC.

 

Wat is het verschil tussen beide protocollen? De rijcyclus bij WLTP is langer en representatiever dan die van NEDC. De testsnelheden zijn hoger, de geteste temperatuurbereiken zijn groter en er wordt rekening gehouden met alle uitrustingen van de wagen (zie onderstaande tabel.) Kortom, het levert resultaten op die dichter aanleunen bij de realiteit.   

Hieronder vind je het verschil tussen de tests van NEDC en WLTP.

De testomstandigheden liggen dichter bij het reële gebruik. Bijgevolg zijn de resultaten m.b.t. het verbruik en de uitstoot dus hoger dan diegene die momenteel in brochures worden gepubliceerd. Toch wordt het werkelijke dagelijkse verbruik niet beïnvloed. Het is niet meer dan een eerlijkere representatie van het verbruik en de uitstoot die, bij WLTP, nauwkeuriger rekening houdt met het type wagen maar ook met de uitrustingen en gekozen opties. Deze meting wordt overigens geschat op basis van een reeks resultaten die tijdens de test worden geregistreerd (in tegenstelling tot het unieke resultaat per model voor het NEDC-protocol).

Uitstoot bij reële rijomstandigheden (RDE)

Ook al zijn de rijomstandigheden tijdens de WLTP-test strenger dan die van het NEDC-protocol, toch houden zij geen rekening met de parameters van het reële verbruik van een wagen. Daarvoor is er de test voor uitstoot bij reële rijomstandigheden (RDE).

 

Deze wordt uitgevoerd op wegen in reële rijomstandigheden en vult de homologatie aan door de werkelijke uitstoot van vervuilende stoffen te controleren.

 

De Groep Renault is al begonnen met het verstrekken van de resultaten van RDE-testen aan haar klanten voor nieuwe wagens die na mei 2016 zijn ingeschreven.

Timing

  • Van september 2017 tot september 2018 moeten alle nieuwe wagens die op de markt worden gebracht (nieuw model/motor) gehomologeerd zijn conform de WLTP-test.
  • Vanaf september 2018 moeten alle nieuwe wagens die worden verkocht, door dealers conform WLTP gehomologeerd zijn.
  • Tot eind 2018 vragen overheden aan alle fabrikanten om enkel de resultaten van de NEDC-referentie te communiceren, voor meer eenvoud ten opzichte van de klanten. Dat betekent dat de resultaten van alle WLTP-gehomologeerde wagens omgezet moeten worden naar hun NEDC-equivalent tot begin 2019. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bijhorende fiscale voordelen van de verschillende betrokken landen te berekenen. 
  • Vanaf januari 2019 zijn alle gepubliceerde referentiewaarden uitsluitend WLTP-gegevens.
  • Samen met de ingebruikneming van het WLTP-homologatieprotocol, zal de norm ter bestrijding van milieuverontreiniging waaraan wagens moeten voldoen, eveneens evolueren teneinde de impact van wagens op het milieu te verminderen. Dat zal leiden tot de komst van de Euro6D-norm in januari 2020.

Wat betekent dat voor jou

Het is belangrijk om te onthouden dat noch de prestaties, noch het werkelijke brandstofverbruik wordt beïnvloed, ongeacht het homologatieprotocol.

 

Nochtans zullen de resultaten van de CO2-gehaltes en het brandstofverbruik die fabrikanten publiceren, uiteraard stijgen omdat het nieuwe WLTP-protocol het dagelijkse gebruik van de wagen beter weerspiegelt.

 

Concreet is WTLP nauwkeuriger dan NEDC en levert het meer waarheidsgetrouwe resultaten op, maar heeft het geen invloed op de prestaties of het werkelijke brandstofverbruik van je wagen.

Onze oplossingen

Gamme E-Tech hybrid | Renault

De daling van het brandstofverbruik vereenvoudigen

We blijven onze voertuigen homologeren overeenkomstig de regelgeving die op dat moment van kracht is.

Vanaf januari 2018 zal Renault de eerste volgens de nieuwe procedure gehomologeerde wagens op de markt brengen. En vanaf september 2018 zullen alle nieuwe Renault-wagens die verkocht worden binnen het netwerk, gehomologeerd zijn volgens WLTP. 

Omdat we je ook willen helpen om actief bij te dragen tot de vermindering van de impact op het milieu, bieden wij je een aantal intelligente en verantwoorde oplossingen aan met ons programma Driving ECO2.

ECO2

Programma Driving ECO2

Driving ECO2 wil het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot verminderen door het verbruik van je wagen te optimaliseren. Driving ECO2 bestaat uit geïntegreerde en niet-geïntegreerde functies:
  • De geïntegreerde functies omvatten een indicator van de rijstijl, een indicator om te schakelen, een eco-modusknop, de mogelijkheid om een balans van het traject met een eco-score* te ontvangen, en dankzij eco-coaching krijg je adviezen in realtime voor zuinig rijden om het brandstofverbruik te optimaliseren.
  • De niet-geïntegreerde functies omvatten, bijvoorbeeld, een business-to-business opleiding, de eco-score en opleidingen tot eco-driving.