Regelgeving inzake het gebruik van chemicaliën

Bij Renault streven we ernaar om jou het leven beter en eenvoudiger te maken. We werken nu al tientallen jaren aan auto's die steeds efficiënter zijn en steeds minder vervuilen.

Renault - REACH-regelgeving

REACH: voor verantwoord gebruik van onze producten

De REACH-regelgeving* die in 2007 is ontwikkeld door de Europese Unie is erop gericht de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen de risico's bij het gebruik van chemische stoffen.

 

Deze regelgeving wordt opgevolgd via een procedure waarbij de eigenschappen en gevaren van alle middelen die bij industriële productieprocessen worden gebruikt, worden verzameld en geanalyseerd.

 

In overeenstemming met deze verbintenis, communiceren wij open en helder over de stoffen die wij gebruiken bij service, onderhoud en reparatie van onze auto's.

 

*(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Renault op de weg

Op zoek naar de REACH-gegevens van jouw auto?

Voor informatie over jouw auto: selecteer jouw model en versie om het REACH-gegevensblad te bekijken.

Wil je graag meer weten over de milieunormen?

Renault WLTP

Introductie tot nieuwe regelgeving

WLTP en RDE

Meer lezen
Gebruik van Renault-motoren

Nieuwe gebruikswijzen

Nieuwe diesel- en benzinemotoren

Meer ontdekken